Instituut voor Energetische Geneeskunde

De Linie 2
2905 AX Capelle a/d IJssel
Tel: 010-4470030
Fax: 010-4471245
E-mail: info@iveg.nl
Banknr: 61 30 69 870
Postbank: 7908395

De Praktijk sluit per 19 december 2005.


IVEG

Het INSTITUUT voor ENERGETISCHE GENEESKUNDE (IVEG) stelt zich tot doel om bij te dragen aan de gezondheid van mensen. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van klachten. Een gezond mens is in evenwicht – zowel lichamelijk als geestelijk. Gezondheid kenmerkt zich door vitaliteit, door veerkracht en door een hoge belastbaarheid van het hele organisme. Bovendien hangt gezondheid nauw samen met twee andere belangrijke aspecten, namelijk wijsheid en geluk. De mate waarin iemand gezond is, valt af te lezen aan de mate waarin iemand over helder inzicht beschikt en geluk ervaart in het dagelijks leven.

 

Het geheel is meer dan de som van de delen

Ieder mens beschikt over een groot zelfhelend vermogen. Een patiŽnt heelt uiteindelijk zichzelf. De bijdrage die IVEG-grondlegger Ton van Gelder en zijn team leveren, bestaat uit het opsporen en behandelen van datgene dat het zelfhelend vermogen blokkeert. Die diagnose en behandeling zijn gebaseerd op de oude Chinese en Indiase tradities. Ton van Gelder heeft gedurende zijn praktijkervaring van vele tientallen jaren een eigen, effectieve mix samengesteld van elementen uit deze Oosterse tradities, gecombineerd met homeopathie, natuurgeneeskunde en Westerse geneeskunde. Zijn visie op ziekte en gezondheid past hij niet alleen toe binnen het IVEG. Ook onderwijst hij al enkele decennia zijn gedachtegoed aan artsen, organisatiedeskundigen, fysiotherapeuten en andere zorg- en hulpverleners. Zijn denkbeelden zijn daarnaast toegankelijk via de boeken die hij geschreven heeft. Voor meer informatie over Ton van Gelder en zijn publicaties, kunt u in het hoofdmenu op Ton van Gelder klikken.

 

Energie als sleutel

Het woord "Energetische" in IVEG, duidt erop dat acupunctuur de basis is van de gevolgde behandelmethode. In China, waar de acupunctuur vandaan komt en al 4000 jaar een ‘levende’ geneeskunst is, heerst de opvatting dat alles in het universum uit energie bestaat. Het menselijk lichaam, de bergen en rivieren, onze gedachten en het licht, alles beweegt met een bepaalde frequentie. Dit aloude inzicht is sinds de opkomst van de kwantumfysica ook in het Westen ingeburgerd aan het raken. In een gezond organisme kan de energie (ook wel Chi of Qi genaamd) vrij stromen en zijn de energievelden die onderscheiden worden met elkaar in balans. Allerlei oorzaken kunnen de vrije doorstroming van de energie belemmeren. De energie raakt geblokkeerd, gaat zich op een punt ophopen en raakt elders uitgeput. Die energetische disbalans uit zich op het geestelijk vlak in depressies en stemmingsafwijkingen en op lichamelijk vlak in pijn en/of degeneratie. Dat noemen we ziekte. Om de ziekte weg te krijgen, moeten eerst de energieblokkades worden opgeheven en de uitgeputte energievelden gevoed worden. Dat gebeurt binnen het IVEG via tal van zogenaamde subtiele interventies, waarvan de ooracupunctuur, de acupunctuur en de homeopathie de belangrijkst zijn.

 

Basisprincipes; achter lichaam en geest

Een mens manifesteert zich op de planeet aarde als een vorm die een aantal functies heeft zoals bewegen en voortplanten plus een mentaal deel dat kan denken en voelen. Voor de energetische geneeskunde zijn deze twee, lichaam en geest (body en mind) een eindproduct dat zich chemisch en fysisch laat definiŽren. Dit body-mind complex heeft een geschiedenis, dat wil zeggen dat het ontstaan is, gemaakt is. Volgens de westerse geneeskunde zijn we in een voortdurend staat van afbraak en opbouw. Al onze cellen, weefsels en organen worden voortdurend ververst. Het effect daarvan is voor een ieder duidelijk als je naar jezelf kijkt op foto's van vroeger; je ziet er anders uit. Ouder worden heeft er ook mee te maken, de verversing gaat trager en moeizamer, wat zich bijvoorbeeld uit in het ontstaan van rimpels en de achteruitgang van allerlei functies, bijvoorbeeld minder scherp horen en zien. In de oosterse traditie denkt men eigenlijk hetzelfde, maar het wordt anders verwoord; daar is de schepping een permanent proces waarbij elk mens elke triljoenste seconde (om nu maar iets kleins te zeggen) opnieuw wordt geschapen. Beide systemen, westers als oosters nemen dus aan dat er een voortdurende herschepping plaatsvindt. Volgens de oosterse traditie hebben deze scheppende krachten niet alleen een "maak" functie maar ook een "onderhoud" functie. Een soort reparatie dienst, dus. Maar het gaat verder, achter de manifestatie in vorm, functie en mind zit een ingewikkeld apparaat dat er voor zorgt dat een mens in staat is om te leven in een werkelijkheid die voortdurend verandert. Dat ingewikkelde apparaat achter het body-mind complex is een regel- en stuursysteem dat zorgt dat het eindproduct, gedurende een bepaalde tijd, kan bestaan in de werkelijkheid. Mensen leven immers gemiddeld 75 jaar. Dat gebeurt niet zomaar of willekeurig, er zit iets achter. Dat "iets" is door de oosterse geneeskundige systemen in kaart gebracht. De regelsystemen die ons scheppen en in leven houden, hebben regels en wetten die al eeuwen door de oosterse geneeskunde bestudeerd is. Voor verder info, klik op "Body-mind?" en "De fabriek".

 

Subtiele Interventies

In de Energetische Geneeskunde maakt men gebruik van kruiden, vitaminepreparaten, acupunctuur, maar ook vaak van zeer lichte prikkels waarvan veel mensen niet goed begrijpen kunnen hoe zoiets kan werken. Het geheim zit hem in het doel van de prikkel. Het doel is niet een chemische of fysische interactie aan te gaan zoals allopathische geneesmiddelen, maar om de stuur- en regelsystemen te bij te sturen. Als je daarover een verduidelijking wilt, klik dan op "Opstaan".

 

Energetische Geneeskunde

Net als in de gewone geneeskunde wordt er een analyse gemaakt van uw gezondheidsprobleem. Ligt het accent bij een de gewone dokter op de analyse van het body-mind complex, bij de energetische geneeskunde gaat het om verstoringen in de regel en stuursystemen en de invloed van stress, interne en externe ziekteoorzaken. Dat vereist ook de nodige aanpassingen aan de taal die gebruikt wordt om verstoringen in de regelsystemen aan te geven. Zijn we in het Westen gewend om te denken in termen van organen, weefsels, ontstekingen, degeneraties, in de energetische geneeskunde gebruikt men een jargon dat past bij energie en bewustzijnsprocessen. De diagnose "maagzweer" is een typisch westerse, de diagnose "blokkering van de leverenergie" een typisch oosterse waarmee ongeveer hetzelfde mee wordt aangeduid. Vaak is het echter moeilijk om een vertaalslag te maken naar begrippen waar een westers opgegroeid mens mee uit de voeten kan. Voor een paar voorbeelden daarover klikt U op "Maagzweer", "Angst voor de angst" of "Tobben".

 

Onderzoek

Energie kan op een aantal manieren worden bepaald. Een opvallende manier is het onderzoek met de VAS. Het Vasculair Autonoom Signaal (VAS) is de officiŽle benaming van wat in de volksmond ‘de pols’ heet. Het voelen van de pols is het belangrijkste diagnostische instrument dat binnen de IVEG gehanteerd wordt. Hoewel het door patiŽnten vaak als mysterieus ervaren wordt, is de VAS een hoogst nauwkeurig en betrouwbaar instrument, dat sinds kort ook elektronisch geregistreerd kan worden. De werking is eenvoudig. Een mens omvat informatie op fysiek, op energetisch en op bewustzijnsniveau. Met behulp van de pols kan de therapeut toegang krijgen tot die informatie. De arts brengt een prikkel binnen het veld van de patiŽnt en voelt vervolgens aan de pols hoe het organisme reageert. Het organisme geeft als het ware antwoord op de prikkel. De toegediende prikkels kunnen stoffelijk of energetisch van aard zijn. Met andere woorden: de arts kan een ampul met een bepaalde stof (zoals suiker of nicotine) in het veld van de patiŽnt brengen, maar ook een energetisch patroon. In alle gevallen geeft de patiŽnt antwoord door middel van het polssignaal.

 

Behandeling

Aan energie en energetische processen kan op een aantal manieren worden gesleuteld. In principe ontstaan alle problemen door stagnatie en of uitputting van de energie, kortom gezegd, de energie stroomt niet meer zoals die zou moeten stromen. Het beste kunt u het vergelijken met de bloedstroom. Het bloed vervoert allerlei stoffen die essentieel zijn voor het bestaan. Als ergens het bloed niet meer stroomt, komen er problemen. Voor energie geldt exact hetzelfde, maar energie vertegenwoordigt een achterliggend principe; als de energie stokt, stokt de bloedtoevoer. Alle behandeltechnieken zijn er op gericht om iets dat niet goed beweegt, weer aan het bewegen te krijgen. De belangrijkste methodieken in het IVEG zijn de acupunctuur, de ooracupunctuur, meditatieve technieken en de homeopathie.

 

Acupunctuur 

Acupunctuur is in het Westen het bekendste onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG of TCM). Daarbij prikt men lange dunne naalden door de huid om de acupunctuurpunten te prikkelen. Deze punten liggen op energiebanen, die we in het Westen meridianen hebben genoemd. Elk punt op het lichaam heeft een bepaalde energetische betekenis. Door bepaalde combinaties van punten kan men via de naalden een diepgaande invloed uitoefenen op iemands energie huishouding, wat weer effecten heeft op tal van fysieke, mentale en emotionele lichaamsprocessen, zoals pijnvermindering, beter slaap, betere doorbloeding, verhoging van de afweer, verbetering van de stemming, relaxatie en nog veel meer. Voor meer informatie over acupunctuur en een acupunctuurbehandeling, klikt u op "Acupunctuur info". 

 

Ooracupunctuur

De beroemde Franse arts Paul Nogier is de grondlegger van de ooracupunctuur – ook wel auriculotherapie genoemd. Dit is dus een vrij nieuwe en Westerse loot aan de grote acupunctuurboom. Uitgangspunt van de ooracupunctuur is dat alle informatie van en over het organisme geprojecteerd terug te vinden is in de oorschelp. Voor zowel het stellen van de diagnose als voor de behandeling, kan de arts veel informatie via de oorschelp verkrijgen. Voor de behandeling kan gebruik gemaakt worden  van naalden, laser, bepaalde frequenties, elektrische prikkels en verblijfsnaalden. Deze laatste zijn kleine "spijkertjes" die nadat ze gezet zijn, enkele dagen in het oor kunnen blijven zitten, waardoor de behandeling in feite enkele dagen duurt in plaats van enkele minuten. Na een paar dagen vallen de naaldjes er vanzelf uit. Ton van Gelder is een internationaal erkende autoriteit op het gebied van ooracupunctuur. Hij schreef drie gezaghebbende (les)boeken voor artsen over het onderwerp en geeft over de hele wereld lezingen en workshops aan vakgenoten over ooracupunctuur. Meer informatie over auriculotherapie? Klik op "Ooracupunctuur info". En als u behandeld bent met verblijfsnaalden en u wilt meer informatie daarover, klik dan op "Verblijfsnaalden".

 

Ayurveda

Oud-Indiase opvattingen gaan in wezen een stap verder dan de Chinese traditie. In de Ayurveda, de oude Indiase geneeskundige traditie, is niet energie de oerstof, maar bewustzijn. Energie wordt daar gezien als een vorm van bewustzijn. Alles begint met gedachten, die veroorzaken energie en die energie wordt uiteindelijk omgezet in materie.

Bewustzijn, het denken en de overtuigingen van waaruit mensen hun leven leiden, wordt binnen het IVEG duidelijk herkend als de ultieme veroorzaker van zowel gezondheid als ziekte. De acupunctuur behandelingen die op het niveau van de energie plaatsvinden, worden dan ook vaak ondersteund met aanwijzingen op het gebied van de emoties, de overtuigingen en de aandacht. "Uit het hoofd en terug in het lichaam" is een recept dat veelvuldig voorgeschreven wordt. Meer hierover kunt u vinden bij "Energetische Meditatie" (cursussen en/of boek) en in het boek "De Lachende Boeddha".

 

Homeopathie

Het onderzoek naar en interventies in de subtielere domeinen (energie en bewustzijn) van een individu maakt veel gebruik van de homeopathie. Homeopathie is de door de Duitse arts Hahneman ontdekte geneeswijze, die net als de acupunctuur werkt met subtiele informatie. Uitgangspunt bij deze benadering is eveneens dat het lichaam zichzelf heelt en alleen soms een kleine aansporing nodig heeft om de vastgelopen raderen van dit proces weer in beweging te brengen. Die kleine aansporing is een naald in de acupunctuur en een extreem verdunde stof in het geval van de homeopathie. Wat dat betreft zijn ertussen de acupunctuur en de homeopathie meer overeenkomsten dan verschillen.

Binnen het IVEG wordt de homeopathie gekoppeld aan de pols. Dat is een andere benadering dan de meeste homeopathische artsen kiezen. Die baseren hun behandeling doorgaans op de lichamelijk symptomen van de patiŽnt: bepaalde symptomen worden bestreden met bepaalde middelen. Binnen het IVEG wordt niet de klacht, maar de patiŽnt behandeld en dankzij de VAS is het mogelijk de homeopathische middelen beter af te stemmen op de ‘hogere’ informatievelden. Wenst u meer info over de homeopathie, het gebruik van homeopathische middelen of over de voorgeschreven middelen, klik dan op "Homeopathie en het IVEG".

 

Ontgiftigings programma's

Er is een systeem in ons lichaam dat voor de reparatie van kapotte weefseldelen zorgt. Dat systeem zorgt verder voor de instandhouding van een goede conditie van de weefsels en voor de afweer tegen allerlei bedreigingen van binnen- en buitenaf. Het immuunsysteem is daar een belangrijk onderdeel van. Het systeem als zodanig heeft geen speciale naam, meestal gebruiken we de term immuunsysteem om het geheel aan te duiden.

Als iemand ziek wordt of een kwaal krijgt, kunnen er in principe twee dingen gebeuren, of de ziekte is zo erg dat de persoon daaraan overlijdt of het immuunsysteem slaagt erin om de schade te herstellen en men wordt weer beter. Als de kwaal gedeeltelijk blijft bestaan en dus chronisch wordt is dat een teken dat het immuunsysteem er niet in slaagt om voor totale genezing te zorgen. In veel gevallen komt dit doordat het immuunsysteem niet optimaal werkt, er zijn belemmeringen. Een belangrijk onderdeel van de Energetische Geneeskunde is het opsporen en behandelen van die belemmeringen, zodat het immuunsysteem zijn oorspronkelijke kracht hervindt en beter in staat is de ziekte te overwinnen.

De mogelijke belemmeringen zijn zeer divers en kunnen variŽren van gefixeerde emoties, overdoseringen van giftige stoffen tot informatieblokkeringen in het zenuwstelsel. Als de belemmering een meer stoffelijke oorzaak heeft, dan spreekt men in de Energetische Geneeskunde van een "intoxicatie". De behandeling om die intoxicaties op te heffen, noemt men een detoxificatie programma.  

Voeding kan een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van de belemmeringen. Zowel ten goede ter preventie als ten kwade bij een voedingsintolerantie.

Als uw behandelend arts een voedingsintolerantie bij u heeft vastgesteld, hoort daar uiteraard een voedingsadvies bij. Klik op "Detoxificatie programma" om meer te weten over de behandeling van voedingsintoleranties.