ACUPUNCTUUR CURSUS

Het Instituut voor Energetische Geneeskunde start op veler verzoek met de volgende acupunctuurcursussen:

 

ORGANISATIE & VERANTWOORDING

Om de cursussen Acupunctuur en SiVAS te realiseren is een samenwerkingsverband aangegaan tussen het IVEG en de SANOPHARM NED BV. Het IVEG zorgt voor de inhoudelijke knowhow en expertise, SANOPHARM is verantwoordelijk voor de organisatie. Dat betekent dat het IVEG zorg draagt voor de gehele onderwijsopzet en voortgang zoals de docenten, het programma en het  onderwijsmateriaal. Voor vragen daarover kunt u het best het IVEG benaderen.

Heeft u vragen over organisatorische aspecten zoals inschrijving, data etc, dan kunt het best contact zoeken met SANOPHARM NED BV.


DE SiVAS-ACUPUNCTUUR BASISCURSUS

Ingangsnivo 

De cursus is bedoeld voor en afgestemd op gezondheidswerkers die voldoen aan een van de onderstaande criteria:


Algemene informatie

Eindelijk is er een acupunctuur opleiding op hoog niveau voor artsen,  fysiotherapeuten en verwante beroepsgroepen.  De intensieve en relatief korte cursus beoogt niet zozeer om therapeuten op te leiden tot acupuncturist, maar veeleer om acupunctuur aanvullend toe te kunnen passen. De SiVAS-Acupunctuur opleiding is gericht op de  geneeskundige praktijk en uitdrukkelijk bedoeld als na- of bijscholing. De nadruk ligt op vaardigheden, die onmiddellijk na elk cursusweekend direct toepasbaar zijn.

SiVAS is de afkorting van ĎSubtiele interventies met behulp van het Vasculair Autonoom Signaalí. De SiVAS is een energetisch analyse systeem dat Oosterse en Westerse geneeskundige systemen met elkaar verenigt. De analyse stelt de behandelaar in staat om een betrouwbare inzet van verschillende therapiesoorten te kiezen: acupunctuur, homeopathie, auriculo (ooracupunctuur) etc.

Al deze therapeutische middelen kunnen bijdragen aan het therapeutisch doel, te weten het herstel van de vastgestelde storing. De storing, het verloop en het herstel zijn allemaal met de VAS en afgeleide technieken te monitoren. Het therapeutisch handelen is dus Ďgecontroleerdí. In Duitsland, waar een vergelijkbare opleiding bestaat onder leiding van Dr Frank Bahr, spreekt men van Ďgecontroleerde acupunctuurí.

De SiVAS-Acupunctuur Basiscursus is ontwikkeld door Ton van Gelder. Naast zijn langdurige praktijkervaring als acupuncturist, heeft hij een ruime ervaring in het onderwijs aan artsen en fysiotherapeuten. Als onderwijsgevende en ontwikkelaar van tal van onderwijsprogrammaís aan de Rotterdamse academie voor Fysiotherapie en bij de NAAV (Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging), heeft hij de ervaring en het inzicht opgedaan waarvan dit programma de weerslag is.

Het praktijkgerichte karakter van deze opleiding, met de grote nadruk op vaardigheden, vereist dat cursisten zelf zorg dragen voor een goed deel van de theoretische bagage. Daarvoor worden leeropdrachten verstrekt, die de deelnemers zelfstandig thuis kunnen afwerken. De college uren worden zo optimaal benut voor het oefenen met concrete medische situaties.

Omdat acupunctuur in deze training gezien wordt als aanvullend, is een belangrijk uitgangspunt dat de diagnose primair Westers is en blijft. Deze benadering maakt het mogelijk om met succes acupunctuur toe te passen, zonder dat er een vreemd Oosters systeem tot in de details eigen gemaakt behoeft te worden. Onderwezen wordt wat de deelnemers direct kunnen gebruiken, zonder alle overbodige ballast (hoe interessant deze later ter verdieping ook moge zijn). Acupunctuur is geen doel op zich, maar een middel om het therapeutisch handelen een krachtige impuls te geven.

In Nederland is dit programma uniek in zijn soort; afgestemd op artsen, fysiotherapeuten en andere therapeuten, additief en sterk praktijkgericht. In zes weekenden (vrijdag en zaterdag) leert de cursist om acupunctuur toe te passen op de eigen specifieke patiŽnten. De deelnemer kan antwoord geven op de volgende vragen, gegeven een patiŽnt met klachten:

Al meteen vanaf het eerste cursusweekend is de deelnemer in staat om het geleerde in praktijk te brengen. Verdieping en verbreding volgen spelenderwijs gedurende de rest van het programma.


Duur

De basiscursus SiVAS-Acupunctuur bestaat uit zeven thematische blokken verspreid over zes weekeinden (vrijdag en zaterdag).

De aansluitende integratiecursus SiVAS-Acupunctuur beslaat twee weekeinden.


Algemene doelstellingen van de SiVAS-Acupunctuur basiscursus


Vrijstelling

Bepaalde onderdelen zijn behandeld in de SiVAS-A cursus. Cursisten die de SiVAS-A cursus of de SiVAS-Ooracupunctuur cursus graad 3 gevolgd hebben, zijn vrijgesteld van het volgende onderdeel: 
Blok 2, vrijdag.

Indien gewenst kunnen zij van blok 4 en 5 het eerste uur op de vrijdag verzuimen.


Onderscheidend vermogen

De SiVAS-Acupunctuur basiscursus onderscheidt zich van andere acupunctuurcursussen op de volgende wijze:


HET PROGRAMMA 


BLOK 1:  
De Symptomen: 
                 
De lokale acupunctuur behandeling

Doelstelling:

Na blok 1 kan de cursist een lokale acupunctuurbehandeling voor pijn in de volgende regioís uitvoeren:


Programma overzicht
:

Vrijdag

Zaterdag

 

BLOK 2:  De Symptomen:
   
              
De regulerende punten

Doelstelling:

Na blok 2 kan de cursist:


Programma overzicht

Vrijdag

Zaterdag

 

BLOK 3:  De Symptomen:
   
              
De buitenziekten

Doelstelling:

Na blok 3 kan de cursist:


Programma overzicht

Vrijdag

Zaterdag

 

BLOK 4:  De Oorzaak:
   
               De binnenziekten

Doelstelling:

Na blok 4 kan de cursist:


Programma overzicht

Vrijdag

Zaterdag

 

BLOK 5:  Het geografische Terrein
   
              
De terrein behandeling

Doelstelling:

Na blok 5 kan de cursist:


Programma overzicht

Vrijdag

Zaterdag

 

BLOK 6:  Het functionele Terrein
   
               Formularia & medicatie

Doelstelling:

Na dit blok kan de cursist:


Programma overzicht

Vrijdag

Zaterdag

 

Data, kosten & lokatie   

De cursus wordt gegeven te Breukelen in Hotel Breukelen. Altijd vrijdagen van 13.00 tot 18.00 en zaterdagen van 10.00 tot 17.00
Motel Breukelen is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en er is voldoende en gratis parkeergelegenheid.

Kijk op de website van SanoParm Ned BV voor aanmelding, data, kosten, info, etc:  www.sanopharm.com 

Docenten

De docenten en assistenten die betrokken zijn bij de SiVAS_Acupunctuur basiscursus zijn allen ervaren acupuncturisten en bekend met de SiVAS methodologie. Het zijn:

 


SiVAS-ACUPUNCTUUR INTEGRATIE CURSUS


Ingangsnivo

De SiVAS-Acupunctuur integratie cursus is uitsluitend toegankelijk voor SiVAS-C gediplomeerden die de SiVAS-Acupunctuur Basiscursus of een acupunctuurcursus elders hebben afgerond


Algemene doelstellingen

Na de cursus kan de cursist de storingen die bij de SiVAS energetische analyse aangetoond zijn, zowel homeopathisch als door middel van acupunctuur gecontroleerd behandelen.


Duur

Het integratie programma beslaat een dag


Docent

Ton van Gelder, arts


HET PROGRAMMA


Integratie SiVAS en Acupunctuur  


Programma overzicht

 

Data, kosten & lokatie   

De cursus wordt eenmaal per twee jaar gegeven. 
Vrijdag van 10.15 tot 17.00

Kijk op de website van SanoParm Ned BV voor aanmelding, data, kosten, info, etc:  www.sanopharm.com 

De cursus wordt gegeven in Hotel Breukelen, Breukelen.
De locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en er is voldoende en gratis parkeergelegenheid.