ORGANISATIE & VERANTWOORDING

 

Om de cursussen Auriculo en SiVAS te realiseren is een samenwerkingsverband aangegaan tussen het IVEG en de SANOPHARM NED BV. Het IVEG zorgt voor de inhoudelijke knowhow en expertise, SANOPHARM is verantwoordelijk voor de organisatie. Dat betekent dat het IVEG zorg draagt voor de gehele onderwijsopzet en voortgang zoals de docenten, het programma en het  onderwijsmateriaal. Voor vragen daarover kunt u het best het IVEG benaderen.

Heeft u vragen over organisatorische aspecten zoals inschrijving, data, lokatie etc, dan kunt het best contact zoeken met SANOPHARM NED BV

 

CURSUS OORACUPUNCTUUR

Ooracupunctuur is de snelst groeiende loot aan de stam van de acupunctuur. Daar hebben twee gebeurtenissen in belangrijke mate aan bijgedragen; in de eerste plaats is dat de westerse herontdekking geweest van de ooracupunctuur als unieke methode ter bestrijding van pijn en bij het stimuleren van genezingsprocessen. In de tweede plaats de ontdekking van het vasculair autonoom signaal waarmee het mogelijk is om allerlei regelsystemen van het lichaam en de geest te onderzoeken en gericht te behandelen. Door de geneeskundige systemen van het Oosten als regelsystemen te interpreteren is het nu mogelijk om Westerse en Oosterse geneeskunde volledig te integreren, waarbij technieken uit de moderne ooracupunctuur een centrale rol spelen.  Auriculotherapie is ooracupunctuur waarbij op basis van een Westerse diagnose therapie via het oor wordt gegeven. Bij de auriculo geneeskunde worden specifieke diagnostische technieken gebruikt en geavanceerde therapeutische methodieken.

De Franse arts Dr. Paul Nogier is onlosmakelijk verbonden met de auriculo therapie en geneeskunde. Zijn ideeën vormen dan ook de basis van de cursus auriculo die door SanoPharm Ned in samenwerking met het Instituut voor Energetische Geneeswijzen (IVEG) wordt georganiseerd. De cursus is gebaseerd op de inzichten van de Nederlandse arts Ton van Gelder, grondlegger van het IVEG en expert op het gebied van ooracupunctuur en Oosterse geneeswijzen. Hij heeft ondermeer drie boeken geschreven over de auriculo; "Strategieën in de ooracupunctuur", (deel 1) Chinese ooracupunctuur, (deel 2) Auriculotherapie en (deel 3) Auriculomedicinae.  


AURICULO CURSUSSEN

 

Algemene informatie

Onder de vlag van Sanopharm Ned en van het Instituut voor Energetische Geneeskunde worden de volgende cursussen in de ooracupunctuur gegeven.

De eerste vier graden in de AURICULO worden per weekeinde georganiseerd. Voor elke graad is een vrijdagmiddag en een volle zaterdag gereserveerd.

De vervolgcursussen Auriculo Graad 5 en 6 worden ook door het IVEG en SanoPharm  georganiseerd. 

lle cursussen sluiten op elkaar aan.

De Auriculo is in de eerste plaats een praktisch vak, dus tijdens de cursussen ligt de nadruk op het aanleren van praktische en cognitieve vaardigheden die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

 

Ingangsnivo

De cursus is bedoeld voor en afgestemd op gezondheidswerkers die voldoen aan een van onderstaande criteria:

Een vooropleiding in de acupunctuur is niet strikt noodzakelijk.

 

Data, lokatie en kosten

Zie website van SanoPharm, www.sanopharm.com

Graad 1- 4  
Locatie is Hotel Breukelen, Breukelen
De cursussen vinden plaats telkens op vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00
Cursisten die de SIVAS-A hebben gevolgd, krijgen vrijstelling van het Graad 3.

Docenten

De docenten zijn allen gespecialiseerd in de auriculo, de SiVAS en de acupunctuur en hebben ruime ervaring in het onderwijs. 

Ton van Gelder, arts
Petra Lambert, psycholoog
Annelies Oosterhoff, neurofysioloog
JeanPierre Rooms, acupuncturist

Graad 5 en de Capita Selecta
Locatie is Hotel Breukelen, Breukelen
Vrijdag van 10.15 tot 17.00 uur

Docenten  

Ton van Gelder

JeanPierre Rooms
 

Graad 6
Het meerdaags symposium wordt gegeven op een aangename plaats in het buitenland. De voordrachten en de workshops zijn vooral in de ochtend gepland, zodat u in de middag tijd en ruimte heeft om te genieten van zon, zee, strand, excursies of sightseeing.

 


OORACUPUNCTUUR GRAAD 1

PROGRAMMA

Inleiding

De ooracupunctuur is favoriet bij elke acupuncturist door zijn snelle en soms spectaculaire effecten. De ooracupunctuur is Graad 1 is bij uitstek geschikt voor pijnbehandeling en is een perfecte ondersteuning van uw acupunctuur behandeling. 

Inhoud

Vrijdag

Zaterdag

 

DOCENTEN

Petra Lambert, JeanPierre Rooms


OORACUPUNCTUUR GRAAD 2

PROGRAMMA

Inleiding

Onder impuls van de franse arts Paul Nogier heeft de ooracupunctuur in de laatste 50 jaar een bijzondere ontwikkeling doorgemaakt. Bij de ooracupunctuur Graad 2 wordt ook achter het symptoom gekeken en behandeld. Net als bij de ooracupunctuur Graad 1 staan de praktische vaardigheden en directe toepasbaarheid op de voorgrond.

Inhoud

Vrijdag

Zaterdag

 

DOCENTEN

Ton van Gelder en Petra Lambert


OORACUPUNCTUUR GRAAD 3 

PROGRAMMA

Inleiding

Bij Graad 3 staat allereerst het Vasculair Autonoom Signaal (VAS) centraal. Verder wordt er dieper ingegaan op de achtergronden van pijn en ongemak door middel van de chakraleer. Tenslotte worden een aantal technieken geleerd waarmee het OCP en de achtergrond beter en sneller kunnen worden opgespoord en behandeld.

Inhoud

Vrijdag

Zaterdag

 

DOCENTEN

Ton van Gelder


OORACUPUNCTUUR GRAAD 4 

PROGRAMMA

Inleiding

Bij Graad 4 worden de twee belangrijkste diagnostische en therapeutische hindernissen besproken, de oscillaties en de inversies. Verder wordt ingegaan op het gebruik van medicatie in de auriculo.

Inhoud

Vrijdag

Zaterdag

 

DOCENT

Ton van Gelder


Graad 5

PROGRAMMA

De VAS is door Nogier ontdekt in begin zestiger jaren. Sinds die tijd is er een stortvloed van nieuwe ontwikkelingen, speciale technieken en concepten geweest in de wereld van de auriculo die aan de grenzen van de geneeskunde knagen. Enerzijds is er een richting die leunt op de neurologie en neurofysiologie, anderzijds zijn er tendensen die aansluiting zoeken en bevestiging vinden in Oosterse geneeswijzen.

Ton van Gelder is iemand die er van af het begin “bij is geweest”. In de Cours Supérieur Auriculo (Graad 5 en hoger)worden de belangrijkste ontwikkelingen behandeld en wordt u op de hoogte gehouden van de nieuwere ontwikkelingen.

De belangrijkste onderwerpen in de Cours Superieur  zijn de grote items uit de auriculo van de afgelopen decennia die hun waarde volledig hebben behouden, namelijk  het vraagstuk van de energie, de lateraliteit, de transfers, de frequenties, de weefselfilters en de meest gebruikte kleurenfilters.

Docenten zijn in de eerste plaats Ton van Gelder, maar op gezette tijden zullen gastsprekers uit binnen- of buitenland worden uitgenodigd.


Auriculo en specifiek onderwijs aan medici


Bij de NAAV is Ton van Gelder verantwoordelijk voor het onderwijs in de auriculo aan artsen en tandartsen. Info over het cursusprogramma zie www.naav.nl.