Strategien in de ooracupunctuur
Deel 1, Chinese ooracupunctuur

Strategien in de ooracupunctuur - Chinese ooracupunctuur
ISBN 90 5189 244 6

In de gangbare literatuur over Chinese ooracupunctuur vindt men voornamelijk kant en klare puntformules. In dit boek laat de auteur zien hoe men puntformules kan leren doorgronden en creren, waardoor men zelf diagnostische en therapeutische strategien kan ontwikkelen. Vanwege dit aspect mag het een unieke aanwist genoemd worden voor de literatuur over ooracupunctuur.

Bestel het boek "Strategien in de ooracupunctuur, deel 1" bij Bol
 

 


Strategien in de ooracupunctuur
Deel 2, Auriculotherapie

Strategien in de ooracupunctuur - Auriculotherapie
ISBN 90 5189 245 4

Auriculotherapie is de jongste en meeste dynamische vorm van acupunctuur. Oude Chinese wijsheden en moderne Westerse inzichten vormen samen de vruchtbare voedingsbodem voor een succesvolle manier van genezen.
Ziekte en gezondheid zijn begrippen die in de auriculotherapie in een ander licht gezien worden. Het belangrijkste deel is de blokkades die de autonome genezing in de weg weg staan op te heffen, het gaat erom de patint te helpen zichzelf te genezen.
Stap voor stap wordt de lezer op heldere wijze ingeleid in de geheimen van de auriculotherapie.

Bestel het boek "Strategien in de ooracupunctuur, deel 2" bij Bol
 

 


Strategien in de ooracupunctuur
Deel 3, Auriculomedicinae

Strategien in de ooracupunctuur - Auriculomedicinae
ISBN 90 5189 246 2

Tijdens de cursussen vergelijkt de auteur het leerproces van de ooracupunctuur wel eens met het schoolsysteem. De lagere school is de Chinese ooracupunctuur, terwijl de middelbare school overeenkomt met de auriculotherapie. De auricolomedicinae is dan de universiteit, met de pols van Nogier als propedeuse. De lezer van dit boek zullen ervaren, als ze klaar zijn met di universiteit, dat de wereld zich voor hen opent.

Dit boek is het derde deel uit de reeks Strategien in de ooracupunctuur. Eerder verschenen zijn deel 1, Chinese acupunctuur en deel 2, Auriculotherapie. Bij het samenstellen van dit deel heeft A.F. van Gelder dankbaar gebruik gemaakt van bijdragen van veel auteurs. De auteurs beschrijven uitgebreid nieuwe methoden in de acupunctuur, die ontwikkeld zijn in samenhang met een min of meer nieuwe kijk op de aard van ziekteprocessen.


Bestel het boek "Strategien in de ooracupunctuur, deel 3" bij Bol
 

 


Energetische Meditatie

Moeiteloos leven met 'stromende energie'

Energetische Meditatie
ISBN 90 6378 366 3

'Energie is iets dat je moet voelen, je moet het voelen stromen. Het gaat erom dat je de dynamiek en de wetmatigheden van energie leert ervaren en dat je die energie kunt manipuleren. Pas dan kan je verbinding maken met je oorspronkelijk staat en voor een leven kiezen dat moeiteloos is, vanzelfsprekend en feestelijk.'

Dit unieke boek legt uit, verklaart en leert je hoe je bij je energie moet komen en waar en waarom je energie blokkeert. Wat de gevolgen zijn voor je stemming of je gezondheid. In Energetische Meditatie heeft de auteur een synthese gemaakt van de belangrijkste technieken uit de Indiase en Chinese geneeskunde om energetische problemen te herstellen. Energetische Meditatie vormt daarbij de sleutel. Dit is een mengsel van het beste uit de klassieke zitmeditatie die zich richt op het bewustzijn, samen met dynamische meditatievormen die gebaseerd zijn op energie.


Bestel het boek "Energetische Meditatie" bij Bol

 


De Lachende Boeddha

De weg van de minste weerstand naar gezondheid, wijsheid en geluk 


ISBN 90 6378 449 X

"Ken je de Lachende Boeddha? Dit is een Chinees porseleinen beeldje van een enorme vetzak, die breeduit ontspannen lacht terwijl een hele kudde kinderen over hem heen krioelt. De dikheid en de kinderen symboliseren materile en geestelijke overvloed, het goede gezegende leven van iemand die de geheimen van het bestaan doorgrond heeft en nu met volle teugen geniet van al het goeds dat het leven te bieden heeft." (TvG)

In het westerse denken over ziekte en gezondheid overheerst een materialistische opvatting: lichamelijke aandoeningen hebben een materile ofwel stoffelijke oorzaak. De westerse arts legt bij veel ziektebeelden het verband tussen de aandoening en zaken die daar een (negatieve) invloed op uitoefenen zoals roken of teveel eten. In de Chinese visie op ziekte en gezondheid liggen de zaken anders. De Chinese traditie ziet veranderingen - energie - als het hogere principe; zodra deze energie niet meer vrij kan stromen ontstaan blokkades die tal van klachten kunnen veroorzaken. Negatieve emoties spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van deze blokkades en hebben een belangrijke invloed op iemands energiehuishouding: onze conditie. In dit boek behandelen de auteurs hoe deze omstandigheden ontstaan, wat voor invloed dit precies op ons kan hebben en hoe we de verstoorde situatie kunnen herstellen om zo een harmonische leven - vrij van belemmerende fysieke en geestelijke invloeden - te kunnen leiden.

De Lachende Boeddha slaat een brug tussen de moderne westerse en de traditionele oosterse geneeskunde en is door zijn unieke aanpak een praktische leidraad om het beste van het leven te maken.


Bestel het boek "De Lachende Boeddha" bij Bol

 


De Kunst van het Leven 

Lessen in zijn en doen


ISBN 90 6378 519 4

Bij Ton van Gelder is spiritualiteit en alternatieve geneeskunst geen zware kost, maar lichtvoetig en vol humor. De kracht van Ton van Gelder is dat hij je diep kan raken op een vanzelfsprekende manier, soms hilarisch, soms ontroerend. Hij bezit de gave om je aan te spreken op dat wat je werkelijk bent, ontdaan van alle franje en tierelantijnen. Het is alsof hij zich rechtstreeks tot jou wendt, alsof de teksten alleen voor jou bestemd zijn, alsof ze speciaal voor jou geschreven zijn. En dat is ook zo.

Sinds 1997 schrijft Ton van Gelder wekelijks een column in het Rotterdams Dagblad over zijn inzichten en ervaringen als leraar en arts over spiritualiteit en alternatieve geneeskunst. Sinds het begin zijn de stukken uitgeknipt, ingeplakt, verzameld, besproken in allerlei clubs, door huisartsen en hulpverleners aan patienten en cliŽnten meegegeven en over de hele wereld naar familieleden van lezers gestuurd.

Dit boek bevat een selectie uit de periode 1997 en 1998.


Bestel het boek "De Lachende Boeddha" bij Bol